Hướng dẫn đặt thêm số lượng khi đang ghép đơn

Thứ hai, 28/09/2020, 18:23 GMT+7

Để đặt thêm số lượng sản phẩm thì trạng thái tiến trình đơn hàng của bạn phải trước bước "Chờ sản xuất". Tức là bạn có thể đặt thêm khi ở các trạng thái "Chờ đặt chỗ", "Chờ đủ ghép đơn" hoặc "Chờ đặt cọc".

Lưu ý: Ở mỗi đơn hàng bạn chỉ có thể đặt thêm 1 lần duy nhất.

Bước 1: Vào trang chi tiết sản phẩm đang ghép đơn rồi bấm nút "Đặt thêm".

Hoặc vào link http://ghepdonmypham.com/thanh-vien/san-pham-ghep-don.html rồi chọn sản phẩm ghép đơn cần đặt thêm.

 

Bước 2: Điền số lượng muốn đặt thêm.

Khi đặt thêm thì tổng tiền hàng sẽ được tính lại theo chiết khấu của tổng số lượng. Tức là nếu tổng số lượng vượt tới mức chiết khấu nào thì bạn được hưởng chiết khấu của mức đó.

 

Bước 3: Đặt thêm thành công, kiểm tra đơn hàng.

Các thông tin đơn hàng đã được thay đổi theo số lượng đặt thêm.

Lưu ý: Ở mỗi đơn hàng bạn chỉ có thể đặt thêm 1 lần duy nhất.

 

Để ghép đơn sản phẩm vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để xem được mức chiết khấu.
Danh sách mã khuyến mãi