Tiến trình đơn hàng ghép đơn của thành viên

Thứ bảy, 22/08/2020, 13:08 GMT+7

 

Hướng dẫn chi tiết các tiến trình đơn hàng của 1 sản phẩm ghép đơn

 

 

1. Chờ đặt chỗ: Khi thành viên tham gia ghép đơn 1 sản phẩm cần thanh toán số tiền nhất định (thông thường là 10% giá trị đơn hàng đó) để hoàn tất giữ chỗ, nếu không khi kết thúc ghép đơn hoặc đạt số người ghép tối ta sẽ không thể tham gia nữa.

 

2. Chờ đủ số lượng đơn ghép: Sau khi đặt chỗ thành công, thành viên đã sở hữu tư cách tham gia ghép đơn, sẽ chờ sản phẩm đủ số lượng đơn ghép, chủ yếu 2 tiêu chí: người ghép tối thiểu, tổng số lượng ghép đơn tối thiểu đều đạt được là đơn hàng thành lập, bắt đầu tiến hành đặt cọc.

 

3. Chờ đặt cọc: Khi sản phẩm đã đủ số lượng ghép đơn, bắt đầu tiến hành đặt cọc (thông thường là 40% giá trị đơn hàng), tất cả mọi thành viên hoàn thành đặt cọc, HapOwner sắp xếp bố trí sản xuất theo yêu cầu.

 

4. Chờ sản xuất: HapOwner tiến hành sản xuất sản phẩm, mọi thành viên sẽ chờ đợi.

 

 
5. Chờ thanh toán: Sau khi sản phẩm sản xuất xong, vận chuyển về đến Việt Nam, HapOwner thông báo các thành viên thanh toán % còn lại (thông thường là 50% còn lại), sau khi nhận tiền hàng của thành viên, HapOwner tiến hành giao hàng.

 

 
6. Hoàn thành: Thành viên nhận sản phẩm, hoàn thành đơn ghép.
 
Để ghép đơn sản phẩm vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để xem được mức chiết khấu.
Danh sách mã khuyến mãi