Giải thích các khái niệm Ghép Đơn Mỹ phẩm HapOwner

Thứ sáu, 21/08/2020, 10:34 GMT+7
ThuatNgu 970

 

 

 
- Kết nhóm ghép đơn: là nhiều người cùng đặt 1 sản phẩm để tạo thành đơn hàng lớn và hưởng được giá thành rẻ. 
Tại trang ghepdonmypham.com, kết nhóm ghép đơn là nhiều thành viên cùng tham gia ghép đơn đặt sản xuất 1 sản phẩm độc quyền thương hiệu riêng. Chỉ có những thành viên tham gia mới có quyền kinh doanh, đồng thời yêu cầu tuân thủ các quy định về kết nhóm ghép đơn. 
Tại trang ghepdonspa.com, kết nhóm ghép đơn là nhiều thành viên tham gia ghép đơn đặt mua 1 sản phẩm có sẵn từ nhà cung cấp, yếu tố chính của đơn hàng là giá cả và số lượng đặt, không có quy định nhiều
MoTa 0

 

- Người ghép tối thiểu (1): tức người tham gia ghép đơn tối thiểu đối với sản phẩm đó, là 1 trong 2 tiêu chí để 1 sản phẩm được ghép đơn thành công. Chỉ khi đạt số thành viên tham gia tối thiểu, đơn hàng mới thành lập. Trong quá trình ghép đơn, HapOwner có thể thay đổi chỉ tiêu này theo tình hình cụ thể, trên nguyên tắc là giảm người ghép tối thiểu để đơn hàng thành lập.

- Người ghép tối đa (2): tức người tham gia ghép đơn tối đa, mỗi sản phẩm ghép đơn chỉ giới hạn ở 1 lượng thành viên nhất định, không được phép vượt chỉ tiêu này để đảm bảo được giá trị độc quyền của những thành viên đã tham gia. Người ghép tối đa 1 khi đưa ra sẽ không thay đổi tùy ý. Sau khi đơn hàng thành lập, nếu có thay đổi cần sự đồng ý của đa số thành viên đã tham gia, HapOwner sẽ có quy định trong hợp đồng ghép đơn theo từng sản phẩm.

- Tổng số lượng tối thiểu sản phẩm (3): tức là tổng số lượng ghép đơn tối thiểu cần đạt đối với sản phẩm đó, là 1 trong 2 tiêu chí để 1 sản phẩm được ghép đơn thành công. Chỉ khi đạt tổng số lượng ghép đơn tối thiểu, đơn hàng mới bắt đầu thành lập. HapOwner có thể tăng giảm chỉ tiêu này theo tình hình cụ thể, trên nguyên tắc là vừa thúc đẩy đơn hàng thành lập vừa được giá thành thấp nhất.

- Số lượng tối thiểu đơn hàng (4): tức là số lượng tối thiểu mỗi thành viên cần đặt khi tham gia ghép đơn 1 sản phẩm. Hệ thống website HapOwner sẽ mặc định hiển thị con số tối thiểu và yêu cầu điền số lượng ghép đơn không được thấp hơn con số này.

- Chiết khấu theo số lượng (5): mỗi 1 sản phẩm đều có 4 mức chiết khấu khác nhau theo số lượng đặt hàng của từng thanh viên, sản phẩm đặc biệt sẽ có ngoại lệ. Số lượng càng nhiều chiết khấu càng cao. Mức chiết khấu cụ thể có thể nhìn thấy trong chi tiết sản phẩm sau khi đăng ký thành viên và được cấp quyền. Mức chiết khấu này là bảo mật, HapOwner không tùy ý cấp quyền xem và sau khi ghép đơn thành công chỉ những thành viên có tham gia ghép đơn mới được quyền xem.

- Tiến trình đơn hàng: khi thành viên tham gia ghép đơn 1 sản phẩm thì sẽ trải qua nhiều giai đoạn trạng thái đơn hàng theo thứ tự: Chờ đặt chỗ - Chờ đủ số lượng đơn ghép – Chờ đặt cọc – Chờ sản xuất – Chờ thanh toán – Hoàn thành.

MoTa 1

 

Tiến trình đơn hàng gồm các trạng thái :

1. Chờ đặt chỗ: Khi thành viên tham gia ghép đơn 1 sản phẩm cần thanh toán số tiền nhất định (thông thường là 10% giá trị đơn hàng đó) để hoàn tất giữ chỗ, nếu không khi kết thúc ghép đơn hoặc đạt số người ghép tối ta sẽ không thể tham gia nữa.

2. Chờ đủ số lượng đơn ghép: Sau khi đặt chỗ thành công, thành viên đã sở hữu tư cách tham gia ghép đơn, sẽ chờ sản phẩm đủ số lượng đơn ghép, chủ yếu 2 tiêu chí: người ghép tối thiểu, tổng số lượng ghép đơn tối thiểu đều đạt được là đơn hàng thành lập, bắt đầu tiến hành đặt cọc.

3. Chờ đặt cọc: Khi sản phẩm đã đủ số lượng ghép đơn, bắt đầu tiến hành đặt cọc (thông thường là 40% giá trị đơn hàng), tất cả mọi thành viên hoàn thành đặt cọc, HapOwner sắp xếp bố trí sản xuất theo yêu cầu.

4. Chờ sản xuất: HapOwner tiến hành sản xuất sản phẩm, mọi thành viên sẽ chờ đợi.

5. Chờ thanh toán: Sau khi sản phẩm sản xuất xong, vận chuyển về đến Việt Nam, HapOwner thông báo các thành viên thanh toán % còn lại (thông thường là 50% còn lại), sau khi nhận tiền hàng của thành viên, HapOwner tiến hành giao hàng.

6. Hoàn thành: Thành viên nhận sản phẩm, hoàn thành đơn ghép.

Lưu ý: % tỷ lệ thanh toán trên là thông thường, sẽ còn tùy theo từng sản phẩm.

 

- Điểm tích lũy: Điểm tích lũy được tặng các hình thức theo chính sách cụ thể của HapOwner, như khi thành viên đăng ký qua giới thiệu hoặc được tặng khi tham gia ghép đơn sản phẩm, hoặc chương trình khác theo chính sách từng giai đoạn của HapOwner. Điểm tích lũy có thể được quy đổi ra tiền để trừ thẳng vào đơn hàng ghép.

 

 

Để ghép đơn sản phẩm vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để xem được mức chiết khấu.
Danh sách mã khuyến mãi